STRESSHÅNDTERING – VIRKSOMHEDER

Vær på forkant med stress

Stresshåndtering – vær på forkant med stress og skab basis for trivsel på arbejdspladsen. Tidlig og målrettet indsats hjælper medarbejderen hurtigt tilbage på sporet. Som virksomhed må man forholde sig til stress hos de ansatte og finde en løsning, der hjælper både den stressramte men også virksomheden bedst mulig.

FOR VIRKSOMHEDER

Forebyg stress på arbejdspladsen med gennembearbejdet plan for stresshåndtering

Du ved det sikkert godt. Vi er stressede i Danmark. Undersøgelser viser at ca. hver 5 dansker er stresset. Det har omkostninger – både mentalt men også økonomisk for en virksomhed. Det koster op mod 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder. En medarbejder på lederniveau koster endnu mere, måske op mod 5 mio. kr. Dertil skal også medregnes det tab, som virksomheden vil opleve i form af medarbejderes unikke kompetencer, som forsvinder, mens den pågældende er sygemeldt.

Ved at være på forkant med og forebygge stress i tide samt sikre kvalificeret hjælp til stressramte, kan virksomheder spare mange penge

Dette kan vi hjælpe med. Dels via personlige stresshåndteringsforløb eller stressforebyggende kurser og uddannelse.

Stresscoaching hjælper medarbejderen tilbage

Vær på forkant med stress og skab basis for trivsel på arbejdspladsen. Velfungerende stresshåndtering og en tidlig og målrettet indsats hjælper medarbejderen hurtigt tilbage. Som virksomhed må man forholde sig til stress hos de ansatte og finde en løsning, der hjælper både den stressramte men også virksomheden bedst mulig.
Et stresscoachingforløb er et individuelt samtaleforløb, som tager udgangspunkt i medarbejderens stresssituation. Formålet er, at den stressramte medarbejder kommer i balance, og i tilfælde af sygemelding, indkørt på jobbet igen. Et forløb strækker sig typisk over et samtaleforløb på ca. 7 sessioner. Forløbet består af ekspertrådgivning og vejledning og rummer derfor langt mere end coaching.

Vi hjælper dig som leder

Som leder kan det også betale sig at blive ”bedre klædt på” og få styrket dine kompetencer i forbindelse med stresshåndtering både personligt og i forhold til dine medarbejdere. Få nyttig viden om stress, stresssymptomer, den gode og den dårlige stress. Hvordan bliver du bedre til at spotte stress, hvordan støtter du bedst muligt en stressramt medarbejder osv. Få indsigt og en værktøjskasse til effektiv forebyggelse af stress.

Commitment
Commitment betyder engagement eller forpligtelse. Det er vigtigt at have styr på commitment i forhold til coaching. Hvor meget vil du det her? Hvor vigtigt er det for dig? Ønsker du virkelig at handle på det?
Når vi taler stresscoaching er det ligeledes en vigtig brik. Selvom det kan synes underligt, at man som stressramt skal committe sig til at handle og være proaktiv, er det ikke desto mindre en væsentlig faktor for at blive rask. Alt efter den stressramtes situation afvejes de enkelte trin i processen, men det vil ofte vise sig, at det er de små skridt mellem sessionerne, der gør den store forskel.

PRODUKT

STRESS COACHINGPr. samtale eller forløb | Ring om pris
  • Professionel rådgivning omkring stress og stresshåndtering
  • Støtte og vejledning
  • Indsigt i stress, stresssignaler og hvad der stresser i hverdagen
  • Effektiv metode til at reducere stress og blive bedre til at tackle stress
  • Balance i kroppen og nye sunde vaner
  • En værktøjskasse med mange brugbare redskaber
Stresshåndtering - Vær på forkant med stress
KONTAKT