STRESSCOACHING – HJÆLP TIL STRESS

Søger du hjælp?

Stresscoaching er hjælp til stress. Målet er at lære at stoppe sin stress, så den ikke udvikler sig. Blive mere bevidst for at kunne reagere på de symptomer, vi får. Nå det punkt, hvor vi har overskud og energi til at vælge bevidst – fremfor at køre på “autopilot” uden kontakt til vores sande følelser. Det er de små skridt, der får os i balance igen.

FOR PRIVATE

Vil du gerne have hjælp til stress og læring om at undgå stress?

Hvis du føler dig ramt af stress, er det vigtigt at huske på, at du ikke er alene. Ej heller skrøbelig eller sær. Alle kan blive ramt af stress, som opstår når vi igennem længere perioder har brugt flere ressourcer, end vi har. Vi er blevet drænet for energi, og mangler overskud til at klare vores dagligdag. Når man er ramt af stress, kan det være svært at tro på, at den nogensinde vil forsvinde. Men det vil den! Gennem tålmodighed og små skridt i den rigtige retning, vil du efterhånden mærke, at du får det bedre, og stressen slipper sit tag i dig.

Stresscoaching er en målrettet proces, hvor du lærer dine stresssymptomer at kende og de årsager og faktorer, der stresser dig. Du vil få konkrete redskaber og en værktøjskasse, som kan hjælpe dig til at komme i balance og fjerne nye stressfaktorer. Sammen vil vi finde ud af, hvorfor du blev stresset, og hvad du kan gøre fremadrettet, for at det ikke kommer til at ske igen. Jeg er uddannet til at hjælpe dig – trin for trin – skridt for skridt. Så du kan få genoprettet balancen i arbejdslivet og privatlivet.

Hurtig hjælp til stress – et stresscoaching forløb har hjulpet mange før dig

Et forløb har flere elementer af rådgivning og vejledning end ”klassisk” coaching og består af:

  • 7 stresscoachingsessioner á ca. 1 times varighed
  • Afstressning, rådgivning og coaching
  • Introduktion til diverse meditationsteknikker
  • Din personlige værktøjskasse til at forebygge stress fremover
  • Mulighed for konkrete hjemmeopgaver

Hvor foregår et forløb?

Stresscoachingen foregår enten på din arbejdsplads, hos mig – eller online via telefon.

Commitment
Commitment betyder engagement eller forpligtelse. Det er vigtigt at have styr på commitment i forhold til coaching. Hvor meget vil du det her? Hvor vigtigt er det for dig? Ønsker du virkelig at handle på det?
Når vi taler stresscoaching er det ligeledes en vigtig brik. Selvom det kan synes underligt, at man som stressramt skal committe sig til at handle og være proaktiv, er det ikke desto mindre en væsentlig faktor for at blive rask. Alt efter den stressramtes situation afvejes de enkelte trin i processen, men det vil ofte vise sig, at det er de små skridt mellem sessionerne, der gør den store forskel.

PRODUKT

STRESS COACHINGPr. samtale eller et forløb
  • 7 stresscoaching samtaler á 1 time
  • Afstresning, rådgivning og coaching
  • Introduktion til div. meditationsteknikker
  • Din personlige værktøjskasse

Pris for 1 samtale

pr. gang kr. 800,-

inkl. moms

Stresspartner -Hjælp til stress
KONTAKT