STRESSPARTNER TEAMET

Passion + Viden + Teamwork

Stresspartner er en virksomhed bestående af passionerede specialister i stress og forandringsledelse. Vi hjælper både private og virksomheder med at forebygge og håndtere stress og skabe basis for trivsel og glæde i arbejdslivet. Vi har lang erfaring fra erhvervslivet og kender til et arbejdsliv i konstant bevægelse. Vi hjælper med viden og bevidsthed om egen og andres stress med fokus på at kunne navigere i en foranderlig verden.

MØD TEAMET BAG STRESSPARTNER

om stresscoach

Heidi Hedegaard

Partner

       +45 60 55 07 33

Min passion er helt klart at hjælpe mennesker til at finde frem til den bedste version af dem selv. Jeg har i mange år arbejdet som IT projektleder, leder og forandringsleder. Altid med udgangspunkt i trivsel og godt samarbejde, trods skarpe deadlines og konstante forandringer. Jeg har stor erfaring med teamudvikling, og bliver ofte brugt som sparringspartner for ledere både i forhold til individuelle og fælles målsætninger. Ofte er jeg løbet ind i kollegaer og medarbejdere, der har vist tegn på alvorlig stress og dermed har haft svært ved at trives og fungere i deres hverdag. Jeg har prøvet at se magtesløs til, og netop af den grund har jeg nu specialiseret mig i at kunne afhjælpe stress. I dag har jeg en udvidet værktøjskasse med konkrete redskaber til at behandle og forebygge stress samt skabe udvikling for den enkelte.

Certificeret stresscoach fra Forebyg Stress samt life og business coach fra Manning Inspire.

om stresscoach

Gitte Vinther-Jensen

Partner

       +45 29 70 10 46

Jeg er optaget af trivsel hos den enkelte og har arbejdet med ledelses-, medarbejderudvikling og virksomhedskultur i forskellige former gennem mange år. Som partner i en mindre IT konsulentvirksomhed, og som direktionsassistent i en international koncern. Undervejs i min karriere er jeg stødt på mange mennesker, der har haft rigtig travlt. Kæmpet med at imødekomme de forventninger og udfordringer, vi i dag møder fra både os selv og vores omgivelser. Det blev tydeligt for mig, at jeg kunne målrette min rådgivning. Hvorfor det var helt naturligt at tage en uddannelse som certificeret stresscoach. I dag har jeg som certificeret stresscoach fået en række meget virksomme redskaber til at sætte ind målrettet mod stress.  Mit mål er at hjælpe den enkelte stressramte samt at have fokus på forebyggelse af stress.

Certificeret stresscoach fra Forebyg Stress, life og business coach fra Manning Inspire. Derudover certificeret hos Psykiatrifonden samt som HeartMath® Add Heart® Facilitator.

VI GIVER DIG

Tryghed

Heling og restitution sker under faste og trygge rammer. Vi lytter til dig. Rådgiver og hjælper dig med at skabe grænser og finde vej til nogle enkle og mere støttende rammer, der gør dig bedre til at tackle stress nu og fremadrettet.

Værktøjer

Få og enkle værktøjer har vist sig at hjælpe rigtig mange mennesker til ny indsigt omkring deres stress. Det hele kan synes uoverskueligt for den stressramte. Men erfaring viser, at de små skridt hver dag med brug af de rette værktøjer  kan gøre en kæmpe forskel. Du/medarbejderen vil blive introduceret til en værktøjskasse med effektive redskaber og lære om stress. Hvorfor vi reagerer, som vi gør. Og hvordan vi bliver mere robuste til at klare fremtidige udfordringer.

Ansvar

Du vil møde os som imødekommende ansvarlige mennesker. Vi er meget bevidste om vores ansvar som stresscoach. Vi vil derfor altid henvise til læge, psykolog eller anden specialist, såfremt vi anser dette for nødvendigt.

Professionel vurdering og forløb

Som certificeret stresscoach er vi uddannede til og meget bevidste om at skifte mellem coachingrollen og den rådgivende rolle. Alt efter på hvilket stadie af stress, du befinder dig. Vi vil stille spørgsmål for at samle informationer omkring, hvor stor den indledningsvise stressbelastning er. Vi rådgiver om de forskellige værktøjer til at håndtere stress. Senere i et forløb, når stressen er aftaget, kan klassisk coaching forekomme, hvis det bliver aktuelt.

HVAD SIGER VORES KUNDER

LÆS MERE
Gitte har givet mig stor indsigt omkring stress og håndtering af hverdagsstressen, både for mig selv og mine medarbejdere. I min branche går det meget stærkt, og vi skal være hurtige på aftrækkeren. Jeg føler mig godt klædt på til tackle stress i vores virksomhed. Desuden har jeg fået rigtige gode værktøjer til at leve mere i nu'et.- It-chef
Jeg har været i et forløb, hvad samtalerne med Gitte har været over telefonen, hvilket har fungeret rigtig godt. Forløbet har givet mig et nyt perspektiv på min hverdag, og jeg har fundet ud af, hvad det er, som betyder noget for netop mig. Jeg fandt i løbet af samtalerne ud af, at jeg havde “glemt”, hvad det var, som betød noget for mig, og jeg i lang tid faktisk slet ikke lavede noget af det, som gav mig energi. Gitte har igennem samtalerne givet mig redskaber, der hjælper mig med at “tømme glasset”, værktøjer til at ændre mit tankemønster og sige “pyt” i selve stresssituationen. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad der lige præcis virker for mig, når stresssymptomerne viser sig. Efter at være kommet på den anden side, er jeg blevet god til at “hjælpe mig selv” og få mig selv ind på det rigtige spor igen. Ordet “pyt” og jeg er blevet gode venner, og det er et godt ord at anvende i stresssituationen, når jeg alligevel ikke kan gøre noget ved situationen. Det har taget noget tid at kunne sige “pyt” og rent faktisk mene det, men det er et super godt ord, der hjælper, når jeg mærker symptomerne på stress. Efter forløbet er jeg blevet hurtig til at spotte og stoppe symptomerne på stress, når det viser sig. Dette er dog meget sjældent, da det herlige ved dette forløb er, at jeg ikke oplever at være stresset længere. Værktøjerne, som jeg har fået, er rigtig gode og effektive. Det er enkelte øvelser, og selvom jeg ikke er stresset længere, anvender jeg stadig øvelserne, fordi jeg føler, at de forebygger, at jeg bliver stresset. Under forløbet kunne jeg mærke, at det var vigtigt at lave øvelserne for at få noget ud af samtalerne med Gitte. Når man er stresset, kan det virke meget uoverskueligt at gå i gang med øvelserne, fordi det føles som endnu en beskæftigelse, man skal udføre i løbet af en dag eller uge. Dog er det givet rigtig godt ud at gå i gang med øvelserne, fordi det hjælper, og jeg kunne mærke, at jeg fik “mere blod på tanden”, da jeg begyndte at kunne mærke, at øvelserne hjalp. Det gav mere overskud og gå-på-mod. Arbejdet ligger hos en selv, og det er derfor rigtig godt at have Gitte, som udover at vejlede også har fungeret som en rigtig god opbakning. Gitte er dygtig, og jeg har kunnet mærke fra starten af, at hun har været oprigtig interesseret i, at jeg skulle få det bedre. Det har jeg fået, og jeg er blevet meget klogere på, hvordan jeg forebygger og slipper af med stress.- Christina
Jeg har været i forløb hos Gitte. Hun lytter, og man kan mærke hun er oprigtig interesseret i min situation. - Anonym, studerende
Om mit forløb hos Heidi: Mit forløb hos dig har været rigtig godt, og det er kommet på et for mig rigtig godt tidspunkt. Jeg har følt mig tryg i dit selskab og været meget taknemmelig for din evne til at fastholde mig på opgaven og planen. Jeg har fået vigtige redskaber med mig - ikke kun til at nedtone og bekæmpe stresssymptomer, men også til at strukturere mit arbejds- og privatliv, til at bevidstgøre dynamikker i samarbejdet med kolleger og til at håndtere de situationer på hjemmefronten, hvor stress resulterer i manglende overblik i forhold til at håndtere børnene, når de er krævende og netop har brug for en voksen med overblik. Det er ikke nemt at opleve, at man kommer til kort, og derfor er det så fedt at få hjælp til at handle; til at være bevidst om de valg man træffer, de ting man prioriterer og i sidste ende den måde, man vælger at reagere på. Jeg har oplevet forløbet hos dig som professionelt - hvor du hele tiden har haft fokus på mig og udfordret mig til at gøre mere - i øjenhøjde og med stor indlevelse og respekt. Det skal du have SÅ meget tak for. Det har været inspirerende. Og jeg siger farvel med en oplevelse af, at jeg kun lige er startet på at være mere bevidst om min egen stress, min egen formåen og hvad jeg vil med mit liv. Det kommer ikke af sig selv, men jeg er godt på vej nu. - Johanne